User Tools

Site Tools


2238--15403-merignac-la-gi

Merignac
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15403
Tên thay thế 1997 VH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5263818
Viễn điểm quỹ đạo 2.7512386
Độ lệch tâm 0.0426057
Chu kỳ quỹ đạo 1565.7075939
Độ bất thường trung bình 241.24386
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77121
Kinh độ của điểm nút lên 49.37301
Acgumen của cận điểm 270.83017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15403 Merignac (1997 VH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1997 bởi L. Šarounová ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15403 Merignac
2238--15403-merignac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)