User Tools

Site Tools


2239--15804-yenisei-la-gi

15804 Yenisei là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1654.8677660 ngày (4.53 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
2239--15804-yenisei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)