User Tools

Site Tools


2241--11013-kullander-la-gi

Kullander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11013
Đặt tên theo Sven O. Kullander
Tên thay thế 1982 QP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8811049
Viễn điểm quỹ đạo 2.7398463
Độ lệch tâm 0.1858365
Chu kỳ quỹ đạo 1282.7750815
Độ bất thường trung bình 124.24163
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67124
Kinh độ của điểm nút lên 146.92740
Acgumen của cận điểm 174.36552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11013 Kullander (1982 QP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1982 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11013 Kullander
2241--11013-kullander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)