User Tools

Site Tools


2242--11184-postma-la-gi

Postma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11184
Tên thay thế 1998 HJ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5281944
Viễn điểm quỹ đạo 3.5196928
Độ lệch tâm 0.1639413
Chu kỳ quỹ đạo 1920.6974949
Độ bất thường trung bình 188.44290
Độ nghiêng quỹ đạo 12.70668
Kinh độ của điểm nút lên 166.98999
Acgumen của cận điểm 206.25807
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11184 Postma (1998 HJ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11184 Postma
2242--11184-postma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)