User Tools

Site Tools


2243--11376-taizomuta-la-gi

Taizomuta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11376
Tên thay thế 1998 SY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1063337
Viễn điểm quỹ đạo 2.7544621
Độ lệch tâm 0.1333379
Chu kỳ quỹ đạo 1383.9311903
Độ bất thường trung bình 308.33584
Độ nghiêng quỹ đạo 1.07771
Kinh độ của điểm nút lên 183.51490
Acgumen của cận điểm 35.85881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11376 Taizomuta (1998 SY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11376 Taizomuta
2243--11376-taizomuta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)