User Tools

Site Tools


2244--11622-samuele-la-gi

Samuele
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11622
Tên thay thế 1996 RD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2708855
Viễn điểm quỹ đạo 3.1600593
Độ lệch tâm 0.1637236
Chu kỳ quỹ đạo 1634.4307734
Độ bất thường trung bình 298.43643
Độ nghiêng quỹ đạo 13.33313
Kinh độ của điểm nút lên 48.64165
Acgumen của cận điểm 254.09588
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11622 Samuele (1996 RD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1996 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11622 Samuele
2244--11622-samuele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)