User Tools

Site Tools


2245--11796-nirenberg-la-gi

Nirenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11796
Tên thay thế 1980 DS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9045943
Viễn điểm quỹ đạo 2.8546801
Độ lệch tâm 0.1996283
Chu kỳ quỹ đạo 1340.8017480
Độ bất thường trung bình 196.64630
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69137
Kinh độ của điểm nút lên 173.73796
Acgumen của cận điểm 66.39812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11796 Nirenberg (1980 DS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1980 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11796 Nirenberg
2245--11796-nirenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)