User Tools

Site Tools


2246--12040-jacobi-la-gi

Jacobi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12040
Đặt tên theo Carl Gustav Jacob Jacobi
Tên thay thế 1997 EK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9228432
Viễn điểm quỹ đạo 2.9170162
Độ lệch tâm 0.2054136
Chu kỳ quỹ đạo 1374.9995369
Độ bất thường trung bình 50.68792
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71020
Kinh độ của điểm nút lên 354.15789
Acgumen của cận điểm 93.07194
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

12040 Jacobi (1997 EK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12040 Jacobi
2246--12040-jacobi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)