User Tools

Site Tools


2247--12222-perotto-la-gi

Perotto
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12222
Tên thay thế 1982 WA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1393157
Viễn điểm quỹ đạo 3.0994101
Độ lệch tâm 0.1832687
Chu kỳ quỹ đạo 1548.4313186
Độ bất thường trung bình 336.54639
Độ nghiêng quỹ đạo 10.77073
Kinh độ của điểm nút lên 254.14995
Acgumen của cận điểm 209.76529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12222 Perotto (1982 WA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1982 Nov. 19 ở Osservatorio San Vittore., by ở.

Nó được đặt theo tên Pier Giorgio Perotto (1930–2002).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12222 Perotto
2247--12222-perotto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)