User Tools

Site Tools


2251--13097-lamoraal-la-gi

13097 Lamoraal (tên chỉ định: 1993 BU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 23 tháng 1 năm 1993. Nó được đặt theo tên Lamoral, Count of Egmont, a Flemish military leader và statesman of the 16th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13097 Lamoraal
2251--13097-lamoraal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)