User Tools

Site Tools


2252--13334-tost-la-gi

Tost
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13334
Tên thay thế 1998 SX60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6394592
Viễn điểm quỹ đạo 3.3076342
Độ lệch tâm 0.1123532
Chu kỳ quỹ đạo 1872.8826671
Độ bất thường trung bình 298.55042
Độ nghiêng quỹ đạo 10.70177
Kinh độ của điểm nút lên 14.32805
Acgumen của cận điểm 12.23424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

13334 Tost (1998 SX60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1998 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell. Nó được phát hiện ngày a computer

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13334 Tost
2252--13334-tost-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)