User Tools

Site Tools


2253--13682-pressberger-la-gi

Pressberger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer và H. Raab
Nơi khám phá Linz
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13682
Tên thay thế 1997 PG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8526882
Viễn điểm quỹ đạo 3.5277258
Độ lệch tâm 0.1057984
Chu kỳ quỹ đạo 2081.2618274
Độ bất thường trung bình 300.94657
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84109
Kinh độ của điểm nút lên 148.14875
Acgumen của cận điểm 197.31408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

13682 Pressberger (1997 PG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1997 bởi E. Meyer và H. Raab ở Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13682 Pressberger
2253--13682-pressberger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)