User Tools

Site Tools


2254--13977-frisch-la-gi

Frisch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13977
Đặt tên theo Karl von Frisch
Tên thay thế 1992 HJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9958039
Viễn điểm quỹ đạo 2.9479361
Độ lệch tâm 0.1925935
Chu kỳ quỹ đạo 1419.5047923
Độ bất thường trung bình 282.35469
Độ nghiêng quỹ đạo 15.70010
Kinh độ của điểm nút lên 194.08534
Acgumen của cận điểm 133.09574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13977 Frisch (1992 HJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13977 Frisch
2254--13977-frisch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)