User Tools

Site Tools


2255--14313-dodaira-la-gi

14313 Dodaira (1976 UZ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1976 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

Tênd after the Dodaira station. It was dedicated in 1962 with a 0.91-m reflector và 0.50-m Schmidt telescope as a branch station of the Tokyo Astronomical Observatory in Saitama prefecture, và its operation was terminated in Mar. 2000. It was located where the borders of Tokigawa, Ogawamachi và Higashichichibu meet.

2255--14313-dodaira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)