User Tools

Site Tools


2256--14678-pinney-la-gi

Pinney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14678
Tên thay thế 1999 XN33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9583614
Viễn điểm quỹ đạo 2.8901120
Độ lệch tâm 0.1921740
Chu kỳ quỹ đạo 1378.6720355
Độ bất thường trung bình 143.43620
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86409
Kinh độ của điểm nút lên 276.10624
Acgumen của cận điểm 121.28612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14678 Pinney (1999 XN33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14678 Pinney
2256--14678-pinney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)