User Tools

Site Tools


2257--15406-bleibtreu-la-gi

Bleibtreu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15406
Tên thay thế 1997 WV12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6905298
Viễn điểm quỹ đạo 2.7820722
Độ lệch tâm 0.0167274
Chu kỳ quỹ đạo 1653.2717214
Độ bất thường trung bình 298.08965
Độ nghiêng quỹ đạo 4.99763
Kinh độ của điểm nút lên 40.33377
Acgumen của cận điểm 180.01321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15406 Bleibtreu (1997 WV12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15406 Bleibtreu
2257--15406-bleibtreu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)