User Tools

Site Tools


2260--11014-sv-topluk-la-gi

11014 Svätopluk là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1577.3450487 ngày (4.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2260--11014-sv-topluk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)