User Tools

Site Tools


2261--11187-richoliver-la-gi

Richoliver
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11187
Tên thay thế 1998 KO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2545780
Viễn điểm quỹ đạo 2.9267264
Độ lệch tâm 0.1297257
Chu kỳ quỹ đạo 1523.0426839
Độ bất thường trung bình 109.28081
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85341
Kinh độ của điểm nút lên 131.13480
Acgumen của cận điểm 150.02396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11187 Richoliver (1998 KO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11187 Richoliver
2261--11187-richoliver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)