User Tools

Site Tools


2262--11623-kagekatu-la-gi

Kagekatu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11623
Tên thay thế 1996 TC10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0056217
Viễn điểm quỹ đạo 2.4361083
Độ lệch tâm 0.0969187
Chu kỳ quỹ đạo 1208.8757674
Độ bất thường trung bình 84.45815
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09905
Kinh độ của điểm nút lên 22.22630
Acgumen của cận điểm 109.66740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11623 Kagekatu (1996 TC10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11623 Kagekatu
2262--11623-kagekatu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)