User Tools

Site Tools


2263--11797-warell-la-gi

Warell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11797
Tên thay thế 1980 FV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1718671
Viễn điểm quỹ đạo 3.1863853
Độ lệch tâm 0.1893375
Chu kỳ quỹ đạo 1601.7258062
Độ bất thường trung bình 52.37456
Độ nghiêng quỹ đạo 12.11619
Kinh độ của điểm nút lên 356.13634
Acgumen của cận điểm 296.32666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

11797 Warell (1980 FV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11797 Warell
2263--11797-warell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)