User Tools

Site Tools


2264--12042-laques-la-gi

Laques
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Buil
Nơi khám phá Ramonville St Agne
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12042
Tên thay thế 1997 FC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8267911
Viễn điểm quỹ đạo 3.1664979
Độ lệch tâm 0.0566812
Chu kỳ quỹ đạo 1894.7471136
Độ bất thường trung bình 0.49460
Độ nghiêng quỹ đạo 11.86026
Kinh độ của điểm nút lên 129.03870
Acgumen của cận điểm 99.09235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

12042 Laques (1997 FC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1997 bởi C. Buil ở Ramonville St Agne.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12042 Laques
2264--12042-laques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)