User Tools

Site Tools


2265--12412-muchisachie-la-gi


12412 Muchisachie (tên chỉ định: 1995 ST4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 20 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Muchi Sachie.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2265--12412-muchisachie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)