User Tools

Site Tools


2266--12606-apuleius-la-gi

12606 Apuleius là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1412.5968639 ngày (3.87 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2266--12606-apuleius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)