User Tools

Site Tools


2267--12838-adamsmith-la-gi

12838 Adamsmith là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1792.4116461 ngày (4.91 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2267--12838-adamsmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)