User Tools

Site Tools


2268--13109-berzelius-la-gi

13109 Berzelius (tên chỉ định: 1993 JB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 14 tháng 5 năm 1993. Nó được đặt theo tên Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist of the 18th và 19th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13109 Berzelius
2268--13109-berzelius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)