User Tools

Site Tools


2269--13684-borbona-la-gi

Borbona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13684
Tên thay thế 1997 QQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9091311
Viễn điểm quỹ đạo 3.4668733
Độ lệch tâm 0.0874752
Chu kỳ quỹ đạo 2079.1046174
Độ bất thường trung bình 175.23124
Độ nghiêng quỹ đạo 16.82358
Kinh độ của điểm nút lên 297.90765
Acgumen của cận điểm 176.93662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

13684 Borbona (1997 QQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1997 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13684 Borbona
2269--13684-borbona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)