User Tools

Site Tools


2270--13978-hiwasa-la-gi

13978 Hiwasa (tên chỉ định: 1992 JQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 4 tháng 5 năm 1992. Nó được đặt theo tên the former town thuộc Hiwasa (now part thuộc Minami) ở Tokushima Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13978 Hiwasa
2270--13978-hiwasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)