User Tools

Site Tools


2271--14679-susanreed-la-gi

Susanreed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14679
Tên thay thế 1999 XN42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9586178
Viễn điểm quỹ đạo 2.8218596
Độ lệch tâm 0.1805765
Chu kỳ quỹ đạo 1349.7718042
Độ bất thường trung bình 188.20050
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78848
Kinh độ của điểm nút lên 285.04616
Acgumen của cận điểm 26.87315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

14679 Susanreed (1999 XN42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14679 Susanreed
2271--14679-susanreed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)