User Tools

Site Tools


2272--15041-paperetti-la-gi

Paperetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15041
Tên thay thế 1998 XB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8853025
Viễn điểm quỹ đạo 2.6279793
Độ lệch tâm 0.1645536
Chu kỳ quỹ đạo 1238.2037021
Độ bất thường trung bình 15.32386
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77429
Kinh độ của điểm nút lên 181.56437
Acgumen của cận điểm 147.09005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15041 Paperetti (1998 XB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1998 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15041 Paperetti
2272--15041-paperetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)