User Tools

Site Tools


2273--15407-udakiyoo-la-gi

15407 Udakiyoo (tên chỉ định: 1997 WM16) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yasukazu Ikari ở Moriyama, Shiga Prefecture, Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 1997. Nó được đặt theo tên Kiyoo Uda, một Shigaraki ware và nhà thiên văn học nghiệp dư.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15407 Udakiyoo
2273--15407-udakiyoo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)