User Tools

Site Tools


2274--15811-n-sslein-volhard-la-gi

15811 Nüsslein-Volhard
Khám phá
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Đặt tên theo Christiane Nüsslein-Volhard
Tên thay thế 1994 ND1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính

15811 Nüsslein-Volhard là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2090.7913361 ngày (5.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
2274--15811-n-sslein-volhard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)