User Tools

Site Tools


2275--10850-denso-la-gi

10850 Denso (1995 BU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen. The asteroidđược đặt tên theo tên của the company that Nakamura worked ở for several năm.[1]

2275--10850-denso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)