User Tools

Site Tools


2276--11015-romanenko-la-gi

Romanenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11015
Đặt tên theo Yuri Romanenko
Tên thay thế 1982 SJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9111899
Viễn điểm quỹ đạo 3.4064871
Độ lệch tâm 0.2811937
Chu kỳ quỹ đạo 1583.5667298
Độ bất thường trung bình 346.46241
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77276
Kinh độ của điểm nút lên 177.12268
Acgumen của cận điểm 153.46191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11015 Romanenko (1982 SJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11015 Romanenko
2276--11015-romanenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)