User Tools

Site Tools


2277--11189-rabeaton-la-gi

Rabeaton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11189
Tên thay thế 1998 QQ43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9872131
Viễn điểm quỹ đạo 2.6148157
Độ lệch tâm 0.1363752
Chu kỳ quỹ đạo 1274.9038298
Độ bất thường trung bình 253.53148
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38342
Kinh độ của điểm nút lên 9.93012
Acgumen của cận điểm 5.15989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11189 Rabeaton (1998 QQ43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11189 Rabeaton
2277--11189-rabeaton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)