User Tools

Site Tools


2279--11625-francelinda-la-gi

Francelinda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11625
Tên thay thế 1996 UL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8246784
Viễn điểm quỹ đạo 3.2539186
Độ lệch tâm 0.0706150
Chu kỳ quỹ đạo 1935.3452753
Độ bất thường trung bình 100.51420
Độ nghiêng quỹ đạo 11.70201
Kinh độ của điểm nút lên 205.80069
Acgumen của cận điểm 145.49068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11625 Francelinda (1996 UL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1996 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11625 Francelinda
2279--11625-francelinda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)