User Tools

Site Tools


2280--11798-davidsson-la-gi

Davidsson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11798
Tên thay thế 1980 FH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1810999
Viễn điểm quỹ đạo 3.0033809
Độ lệch tâm 0.1586043
Chu kỳ quỹ đạo 1524.4434987
Độ bất thường trung bình 350.08905
Độ nghiêng quỹ đạo 13.55845
Kinh độ của điểm nút lên 354.61781
Acgumen của cận điểm 83.45190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11798 Davidsson (1980 FH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.[1]

  1. ^ http://www.astro.uu.se/planet/asteroid/astdiv/11798.html
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11798 Davidsson
2280--11798-davidsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)