User Tools

Site Tools


2281--12044-fabbri-la-gi

Fabbri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12044
Tên thay thế 1997 FU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2335430
Viễn điểm quỹ đạo 2.9500178
Độ lệch tâm 0.1382206
Chu kỳ quỹ đạo 1524.0377585
Độ bất thường trung bình 340.37260
Độ nghiêng quỹ đạo 13.99116
Kinh độ của điểm nút lên 48.18378
Acgumen của cận điểm 7.07122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

12044 Fabbri (1997 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1997 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12044 Fabbri
2281--12044-fabbri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)