User Tools

Site Tools


2282--12413-johnnyweir-la-gi

12413 Johnnyweir (tên chỉ định: 1995 SQ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Timur V. Kryachko ở Zelenchukskaya Station of Kazan University Observatory ở Caucasus Mountains ngày 16 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Johnny Weir, an American figure skater.

  • Johnny Weir
  • Danh sách các tiểu hành tinh đặt tên theo people
  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2282--12413-johnnyweir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)