User Tools

Site Tools


2284--12840-paolaferrari-la-gi

Paolaferrari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12840
Tên thay thế 1997 GR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0203842
Viễn điểm quỹ đạo 2.6708398
Độ lệch tâm 0.1386537
Chu kỳ quỹ đạo 1312.1475927
Độ bất thường trung bình 25.80718
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36139
Kinh độ của điểm nút lên 110.68991
Acgumen của cận điểm 82.86894
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12840 Paolaferrari (1997 GR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1997 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12840 Paolaferrari
2284--12840-paolaferrari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)