User Tools

Site Tools


2285--13111-papacosmas-la-gi

Papacosmas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13111
Tên thay thế 1993 OW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7546556
Viễn điểm quỹ đạo 2.1287172
Độ lệch tâm 0.0963239
Chu kỳ quỹ đạo 988.2504977
Độ bất thường trung bình 145.70743
Độ nghiêng quỹ đạo 27.35186
Kinh độ của điểm nút lên 128.02228
Acgumen của cận điểm 212.80207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13111 Papacosmas (1993 OW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13111 Papacosmas
2285--13111-papacosmas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)