User Tools

Site Tools


2286--13346-danielmiller-la-gi

Danielmiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13346
Tên thay thế 1998 SP133
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9488330
Viễn điểm quỹ đạo 2.8227370
Độ lệch tâm 0.1831481
Chu kỳ quỹ đạo 1346.0009974
Độ bất thường trung bình 304.33932
Độ nghiêng quỹ đạo 1.37203
Kinh độ của điểm nút lên 229.35386
Acgumen của cận điểm 44.19160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

13346 Danielmiller (1998 SP133) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13346 Danielmiller
2286--13346-danielmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)