User Tools

Site Tools


2287--13686-kongozan-la-gi

13686 Kongozan (tên chỉ định: 1997 QS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo Observatory ngày 30 tháng 8 năm 1997. Nó được đặt theo tên Kongo, một ngọn núi ở Yamagata, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13686 Kongozan
2287--13686-kongozan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)