User Tools

Site Tools


2288--14683-remy-la-gi

Remy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14683
Tên thay thế 1999 XG156
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9182437
Viễn điểm quỹ đạo 2.6340463
Độ lệch tâm 0.1572401
Chu kỳ quỹ đạo 1254.2910254
Độ bất thường trung bình 327.52261
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00273
Kinh độ của điểm nút lên 222.21026
Acgumen của cận điểm 50.80883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14683 Remy (1999 XG156) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14683 Remy
2288--14683-remy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)