User Tools

Site Tools


2289--15042-anndavgui-la-gi

Anndavgui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J.-C. Merlin
Nơi khám phá Le Creusot
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15042
Tên thay thế 1998 XZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1377132
Viễn điểm quỹ đạo 4.0962680
Độ lệch tâm 0.3141740
Chu kỳ quỹ đạo 2010.0258975
Độ bất thường trung bình 292.10477
Độ nghiêng quỹ đạo 16.97219
Kinh độ của điểm nút lên 310.28554
Acgumen của cận điểm 78.98435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

15042 Anndavgui (1998 XZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1998 bởi J.-C. Merlin ở Le Creusot.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15042 Anndavgui
2289--15042-anndavgui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)