User Tools

Site Tools


2290--15412-schaefer-la-gi

Schaefer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15412
Tên thay thế 1998 AU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5697823
Viễn điểm quỹ đạo 3.7820687
Độ lệch tâm 0.1908556
Chu kỳ quỹ đạo 2067.3018145
Độ bất thường trung bình 353.57382
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88733
Kinh độ của điểm nút lên 99.78520
Acgumen của cận điểm 292.22890
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

15412 Schaefer (1998 AU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15412 Schaefer
2290--15412-schaefer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)