User Tools

Site Tools


2291--11016-borisov-la-gi

Borisov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11016
Tên thay thế 1982 SG12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0348434
Viễn điểm quỹ đạo 2.5777430
Độ lệch tâm 0.1176996
Chu kỳ quỹ đạo 1279.2935116
Độ bất thường trung bình 64.31013
Độ nghiêng quỹ đạo 6.42771
Kinh độ của điểm nút lên 184.13129
Acgumen của cận điểm 236.45344
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11016 Borisov (1982 SG12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11016 Borisov
2291--11016-borisov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)