User Tools

Site Tools


2292--11190-jennibell-la-gi

Jennibell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11190
Tên thay thế 1998 RM52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9292262
Viễn điểm quỹ đạo 2.6552734
Độ lệch tâm 0.1583700
Chu kỳ quỹ đạo 1267.6266121
Độ bất thường trung bình 289.23813
Độ nghiêng quỹ đạo 5.63933
Kinh độ của điểm nút lên 36.46582
Acgumen của cận điểm 307.73309
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11190 Jennibell (1998 RM52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11190 Jennibell
2292--11190-jennibell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)