User Tools

Site Tools


2293--11379-flaubert-la-gi

Flaubert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11379
Đặt tên theo Gustave Flaubert
Tên thay thế 1998 SY74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0703246
Viễn điểm quỹ đạo 3.2183160
Độ lệch tâm 0.2170674
Chu kỳ quỹ đạo 1570.6141581
Độ bất thường trung bình 138.74986
Độ nghiêng quỹ đạo 4.27035
Kinh độ của điểm nút lên 82.85054
Acgumen của cận điểm 221.54418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11379 Flaubert (1998 SY74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11379 Flaubert
2293--11379-flaubert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)