User Tools

Site Tools


2294--11626-church-stretton-la-gi

11626 Church Stretton là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1247.4976842 ngày (3.42 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1996. Nó được đặt theo tên thị trấn của Church Stretton ở Anh, nơi nó được phát hiện bởi Stephen P. Laurie.[1]

Tên chỉ định của nó là 1996 VW2.

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
  • 7603 Salopia
2294--11626-church-stretton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)