User Tools

Site Tools


2295--11823-christen-la-gi

Christen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11823
Tên thay thế 1981 VF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7829932
Viễn điểm quỹ đạo 2.9578166
Độ lệch tâm 0.2478107
Chu kỳ quỹ đạo 1333.0064012
Độ bất thường trung bình 126.00878
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87111
Kinh độ của điểm nút lên 32.23569
Acgumen của cận điểm 320.85481
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11823 Christen (1981 VF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1981 bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11823 Christen
2295--11823-christen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)